KAVIAR KAVALIER - HOTEL INKONTINENTAL

In Stock Crazy diamond review Na projekty, resp. sólovou tvorbu Tomáše Kohouta alias Necrococka jsem dlouhou dobu nahlížel s odstupem a možná i s jistým despektem, což mě zpětně mrzí. Vždycky jsem si užíval klasická alba MASTER´S HAMMER a metal jako takový. Výtečný debut „Klinik“ jsem tak svého času znechuceně odložil. O dalších počinech nemluvě. Zlom přišel až s určitou životní zkušeností a s „Lesní hudbou“ od projektu NECROCOCK. Možná trochu paradoxně jsem si právě během vstřebávání méně kontroverzního „mysliveckého“ konceptu definitivně uvědomil, že Tomáš je už od počátku někde jinde, resp. že vždy hledá a také nachází svébytnou (inverzní, zvrácenou) krásu tam, kde ji jiní nehledají, a tudíž ani nenacházejí. Popřípadě hledají, ale tak jako třeba v případě „Lesního“ či „Houbařského alba“ v poněkud v jiném, konvenčním směru – krajinky, zátiší a tak dále. Nejtěžší si bylo přiznat, že i black metal pro něj na sklonku let osmdesátých představoval jen jednu z mnoha inspirativních zastávek na nyní už hodně dlouhé umělecké dráze.

Format: 
CDG
SKU:
JS007-2
3,00 Kč